22 May 2007

KONSER KLASIK ras KEBAKTIN

Pt. Julianus P Limbeng


Lit piga-piga perserina Konser Musik Klasik entah pe
Resital ras Kebiasan Kebaktin ibas Gerejanta.

Ibas konser musik klasik entahpe resital, ugape kalak
si bengket kubas ruang pertunjuken e enggo ngangkai
aturen-aturen ndedah konsek entahpe resital musik
klasik, la gia tertulis, konvensi.

Pemena lebe, harus njaga ketertiban, la banci pedarat
sora sangana pemain memainken sada komposisi. Sebab
merugiken permainen musik e sendiri kune adi iganggu
alu sora-sora sideban, sebab dinamika musik e sangat
penting, janah e merupakan unsur si penting ibas
pertunjuken musik e sendiri. (Banci sibandingken uga
kita ngikuti kebaktian setiap minggu, apaika bicara
lit lakon peridin, ngawan, pelantiken-pelamnti ken ras
sidebanna).

La banci mereken respon adi langa dung sada kompoisi
imainken. Misalna la banci ertepuk tan adi langa
pemain e tedis nandaken pertunjuken e dung, entahpe
istirahat. (Megati ibas kebaktian siidah, la akap
jemaat e cocok khotbah pandita, entahpe pertua-diaken,
komentarina ibas inganna kundul nari. Megang ka pe lit
sorana).

Peteluken, la banci kubas ruang pertunjuken kune
pertunjuken e sedang berlangsung. Adi bengket ate
kubas arus ibas intermision, entahpe sanga penonton
tepuk tangan. (Deba lit ka bengket ku rumah pertoton
soi terlambat pas sangana ertoto, gelah ula idah.
Entahpe kubas saja alu erdalan santai tanpa merasa
berdosa).

Peempatken, la banci ercakap-cakap, kusik-kusik, ras
aktivitas sideban si banci nggejeki dalanna konser
entahpe resital. (Ibas GBKP, paksana mbacaken Momo pas
kel bagi kerja-kerja erdemu bayu, petuturken, entahpe
kerja-kerja adat sidebanna, sehingga megati lanai
sibegin).

Pelimaken, labanci pegeluh handphone, ngirim sms
bagepe ngaloken sms. (Cuba sisik-siki.. ., terjadi
entah lang ibas kebaktinta.. .)

Peenemken, la banci motret si mengeluarken cahaya
(blitz), janah adi motret ateta pake tele janah la
banci ku lebe panggung, apai ka ku datas panggung.
(Si paling parah, eme ibas lakon peridin, ngawan,
entahpe pelantiken kategorial. Kalak si motret biasana
nangkih ku das altar, janah lit ka pe deba pang ia
nangkih ku mimbar motret gelah dat poto si mejile,
erkiteken pandita enggo nusur mimbar nari sementara
guna mperidiken, entahpe melantik si man lantiken).

Pepituken, adi terjadi situasi darurat isaranken
erdalan alu manjar-anjar ras tenang nadingken ruangen
konser arah pintu ndarat (exit).

Pewaluhken, konser musik klasik rusur kel membosanken
adi la si angkai kai kin si man beginken e. Melala
kalak ngekeriken waktu saja kundul, adi tepuk tangan
kalak, tepuk tangan ka ia. Bagepe enterem si
munduk-unduk (ngantuk). Erkiteken musik klasik e
ianggapmusik berkelas. Emaka adi ikut ia nonton,
berkelas akapna ia. (Ibas kebaktin pe megati kel bage,
labo siangka kai nina ibas mimbar nari, khotbah pe
mungkin lit denga si munduk-unduk, saja erkiteken
Kristen ku gereja ningen, ku gereja ia)

Pesiwahken, ibas konser musik entahpe resital tentuna
la banci ngisap. (Ibas gereja lit denga si ngisap bas
ruangen gereja.....? Kita njababsa.... )

Pesepuluhken, arah konser entahpe resital e idah
ketutusen si konser entahpe si main alat musik. Ertina
lit persiapen-persiapen si matang. (Kebaktinta. ..?


Adi sibandingken kubas kebaktin igerejanta, tentu mbue
kel hal-hal si arusna seri entahpe arus lebih badia
siban erkiteken kebaktian kita ngadap muji nembah, ras
ertoto man Dibata. Adi bengket kubas konser saja pe
kerina penonton banci tertib ras taat akan
aturen-aturen si berlaku, banci nge kita taat ras
patuh ngikuti kebaktin alu payo?

Jababna lit ibas kita, aku ras kam.
Selamat wari Selasa... Tuhan ras kita.

Julianus Limbeng
Bekasi

No comments:

About Me

My photo
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Etnomusikolog