22 May 2007

Komentar: PEMBEBASAN KEBUDAYAAN KARO

Mbelin kel kuakap perpayona kata Nuah P Tarigan,
memang Batak sendiri pe enggo ndekah sikueteh
iperdebatken kalak. Kebetulen ibas Kongres Budaya Karo
Desember 2005, aku ikut sebagai peserta utusen Medan
nari i Berastagi tupung si e. Kuinget ije uga
perdebaten Prof. H. Guntur Tarigan, bagepe idukung
Prof. M. Singarimbun ngatakenca bahwa Karo labo Batak,
erkiteken Batak nina berbau Kolonialisme.Reh nina
perkolong-kolongta Sinek br Purba "Uga ka maka
katakenndu Karo la Batak, nai nari pe sikueteh Karo
enda Batak..., enda Karo la Batak nindu, kita batak
enda ma lit kin lima...?", nina kira-kira bagem. Emaka
ijawab H. G. Tarigan ka ibas depan nari "E ma
nindu..., ningku ?" nina. E sikuinget tupung si e.

Kata Batak ibas Karo , eme Mbatakken, Gula Batak (amin
gia i Pulau Jawa gula Jawa ka nge nina Batak).

Emaka nina tupung si e, GBKP pe situhuna arus
menghilangken huruf B bas GBKP e. Ije nge tupung si e
Moderamenta. Tapi seh gundari lit denga lalap B ndai.
kalak Karo Batak ?

Alat musik Akordeon ras Biola identik kel ras kalak
Melayu, seh gundari la denga beluh kalak enda erbahan
Biola ras Akordeon ndai. Melayu ?

Adi kalak Karo enggo masuk ku agama sideban ikataken
Jawi ? Otoritas ise kin si erbahan gelar ?

Bagepe ibas Kongres Kebudayaan 2005 e ka nge
daerah-daerah Karo enggo ibagi jadi waluh (cultural
area), amin gia sebelumna enggo lit penggolongen Karo
Jahe Karo Gugung. Erkiteken litna perbedaan-perbedaan,
emaka lit Karo Gugung, Karo teruh Deleng, Karo
Singalur Lau, Karo Dusun, Karo Jahe, Karo Timur, Karo
Berneh, Karo Binge. Terakhir kel kubegi lit ka ibas
pemilu Karo si lewat Karo Jambi... (he he...).
Emaka kalak Karo sitading arah kuta bang Nuah e
sendiri arah Biru-Biru Delitua ah, protes, la ia
setuju ikataken Karo Dusun. "Ula ka kataken kena kami
dusun-dusun....", nina. Memang lit nge
perbedaan-perbedaan e, ras daerah Sibolangit saja
umpamana amin gia ndeher kel, peradaten dua daerah e
igelari Sinuan Bunga ras Si Nuan Gamber.

Labo kami Jawi, nina kalak Karo si enggo masuk muslim
ndai, kami Karo. Gelarku Muhammad Zulfahmi Surbakti.
Bagepe labo kami Batak, Karo nge ninta. Kai e ertina ?

Em kap adi enggo reh buena jelmana. Ndauh pagi ku
lebe, labo kin pagi akapndu labo kami Perangin-angin
nina Sebayang... Emaka lanai merga si lima, merga si
enem. Bagepe labo kami Karo nina ka Sembiring, kami
India....

Ise kin kalak Karo... Ise kalak Batak....
Ke-Karoan e situhuna emosional ngenca, bagepe Batak e
emosional ngenca. Jumpa aku Jakarta ras sekalak
Sembiring Meliala mergana, labo kueteh ia Kalak Karo.
Kalak India kuakap ia, padahal kepeken rusur kel ia
jadi anak beru singerana ibas kerja Jakarta. Adi
sepintas lalit kuidah Ke-Karoan e ibas ia, tapi ia
kalak Karo. Uga kin uis Karo ? Pakena denga kin ? Uga
kin cakap Karo, beluh denga kin ? Banci kin
siidentifikasi kalak Karo secara fenotif ? fisik ?

I Jakarta akte kelahiren la banci tulis merga, gelar
anakku Liezsecha Xeane Fhoo, bagepe sipeduaken
Yehezkiel Lau Xieronimus. Mbiar nai aku la ia eteh
kalak Karo, amin gia Limbeng mbue la ieteh kalak.
Emaka ningku "Adi la kin tama kou mergana e bas akte
e, e ugape rubati kita...." Emaka lit Limbeng na. Uga
si la ermerga nari.... Katakenlah kalak Melayu enggo
mbue lanai ermerga.... kai nge acuan ....

Dareh, turunan, merga - beru, pengakuan, emosional
kesukuan, ciri fisik, fenotif, genotif, otoritas,
"ningku.. nindu ???".

22 jUNI 2006

No comments:

About Me

My photo
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Etnomusikolog