5 September 2006

Ruang Merga Silima

MERGA SI LIMA*

Setiap jelma siteriket denga kubas adat Karo, eme lit mergana (merga si lima) secara otomatis masuk kubas kelompok rakut si telu entah pe daliken si telu (Toba : dalihan na tolu). Aminna gia lit ka nge jadi kalimbubu atena lalap (e masalah lain), tapi situhuna kalak Karo menyandang peran kalimbubu, senina, anak beru sekaligus tergantung ise si jadi sukut entahpe si erkerja. Jadi kalimbubu pe ia tentu lit tegun seninana, janah seninana ibas tegun kalimbubu epe lit erbagena. Banci kari sinen erbage-bage senina. Bagekape, adi tegunna sekali jadi anak beru, tentuna sebage anak beru pe lit kange tegun seninana, kalimbubuna ras anak beruna. Bagepe ku anak beru, anak beru pe lit kange tegun seninana, kalimbubu ras anak beruna. Jadi, cukup menarik adat kalak Karo. Seri kerina ibas adat, lalit siganjang teruhen, tergantung kubas kerja. Stratifikasi sosial la tetap tapi fleksibel, kecuali kin adi nai status sosialna ibedaken, bagi sibayak, raja urung, pengulu ras sideban. Tapi adi ibas peradaten seri kerina. Bage kita lahir ku doni enda enggo, mis lit kelompok kai kita ibas adat.

Kalimbubu
Kalimbubu eme kade-kade arah nandeta kandung (--beru nande ras bebere nande--), nande bapa, nande nini bulangta bagepe arah nande nandeta nari. Erkiteken biasana arah pihak ‘nande’ secara umum, emaka kalimbubu epe terbagi kubas piga-piga kelompok ka, eme : - kalimbubu tua/ kalimbubu bena-bena; - kalimbubu simupus/kalimbubu dareh; - kalimbubu kampah; - kalimbubu simajek dalikan; - kalimbubu siperdemui; - kalimbubu sembuyak; - kalimbubu taneh/kalimbubu simajek lulang; - puang kalimbubu (kalimbubu dari kalimbubu); - puang ni puang (kalimbubu dari puang kalimbubu).

Mehamat Erkalimbubu Kalimbubu ibas kalak Karo emekap si harus ihamati ras ikelengi. Adi kalak karo si dekah erdalan itengah kerangen ras kalimbubu la banci lang anak beru arah lebe, ertina adi lit musuh entah pe rubia-rubia si merawa entah pe duri entahpe bulung si megatel gelah anak beru kena leben, gelah selamat kalimbubu ibas bahaya nari. Bagepe adi erdalan pagi-pagi namuren denga dalan, anak beru nge arah lebe, gelah enggo keri namur e isapu anak beru segelah kalimbubu lanai namuren. Adi ngerana kalimbubu ibas sada runggun labo banci ia isimbaki. "Bagi page ibas lebeng pe ikurkuri gelah lit man nakan turang" Bagem kuan-kuan kalak Karo ncidahken kekelengen anak beru nandangi kalimbubu.

Senina
Senina banci ikataken erkiteken seri merga ibas tingkat si seri ras fakotr-faktor sideban erkiteken adat erbahanca orat tutur jadi ersenina. Bagi enggo ituriken ibas edisi si lewat, senina epe lit piga-piga erbage, eme : - sembuyak; - senina siparibanen; - senina sipemeren; - senina sipengalon; - senina sicimbangen (diberu).

Metenget Ersenina Senina eme si rusur teman runggu. Adi kalak Karo si dekah Senina Sada Utang Sada Ido nina. Utang seninanta banci nge itunggu kalak man banta, bagepe ido seninanta tek ka nge kalak kita ngalokenca. Metenget ersenina perlu kal ijaga gelah ula sempat retak, rubat. Teman meriah enterem nge, tapi teman tangis senina e ka ngenca. Emaka rugi kal adi kita rubat ersenina, dalan sirang labo lit, emaka arus metenget gelah ula sempat rubat, nggit sitewasen, ula subuki anem la pe iakap teng-tengsa. Ulin min si ban man seninanta asa man ise pe sebab e nge teman ngandung ras ermeriah ukur. Adi lit si la tabehen ukur ras seninanta si pala-palailah pekenasa.Anakberu

Anak beru eme sinukur diberu, ikataken anak beru erkiteken , yaitu: - anakberu ipupus/anakberu dareh; - anakberu iangkip; - anakberu sincekuh baka tutup; - anakberu tua; - anakberu singerana, sirunggu (singerakut bide); - anakberu menteri; - anakberu singikuri; - anakberu singikuti.

Metami Man Anak Beru Kuan kuan kalak Karo "Mangkuk reh, mangkuk lawes", mbages kel ertina. Adi anak beru enggo erbahan si mehuli nandangi kalimbubu maka kalimbubu pe arus erbahan si mehuli man anak beru, amin gia lain-lain bentukna; Kalimbubu la banci la erpengagak nandangi anak beruna, bas kai murde la banci lang arus isampatina. Bage nge ertina jadi dibata ni idah, ngidah kerina situasi. Bagepe anak beruna la pe isuruh kalimbubuna, enggo leben ikalakina juma kalimbubuna; Bere-berenta man beren kin. Erpengagak kin jadi kalimbubu, la ipondona si bereken gelah puas kal ukurna. Gundari bere-bere pe lanai bo tersuruh, adi kita la si cidahken kekelengenta man bana. Ula min bagi si gundari, erjabu beberena luah si ngalo bere-bere pe palsu, labo mamana e sinukursa tapi siempo nge. Emaka akapna mamana pe mama palsu nge. Aturenna ije me i cidahken ate keleng erbere-bere, alu luah mamana, keleng kel atena barang e; Tole, ula kal si diberu i cekurakina entah pe irawaina turangkuna. Bage pe si dilaki, ula kal i rawaina ntah ipandangina turangkuna tah silihna. Adi la si akap teng-teng silihta, banci sidilo turangta, turangta e banci siajarken entah sirawai. Maka iban kerja Tahun pe gelah setahun sekalilah gia sidahi-dahin. Kalimbubu ndahi anak beruna ras anak-anak kerina gelah itandaina bengkilana ras impalna, bagepe anak beru nandangi kalimbubu. Kai kin ateta luahta maka meriah ukur silihta ras beberenta e lah si baba, bageka anak beru nanadangi kalimbubu ras permenna.

* Ngajuk kubas tulisen Sempa Sitepu, Pijer Podi.
KALIMBUBU

Pt. Julianus P Limbeng

Bagi enggo isuratken kami ibas Buletin Anglehta edisi Natal (Desember 2005) kerna kalimbubu, emaka kalimbubu enda pe lit ka piga-piga erbage rikutken penggelaren, hubungen perkade-kaden, bagepe fungsina ibas adat-istiadat Karo. Kalimbubu ibas kalak Karo si nuria (ndekah) eme jadi si nangar-nangari runggun (rapat adat) ras jadi pijer podi itengah-tengah anak beruna. Erkiteken ia jadi sinangar-nangar, emaka ibas peradaten kalimbubu biasana ipindo guna mereken telah-telah entahpe pedah-pedah. Ibas kerja-kerja megi-megi rusur dahinna, emaka kerna mbuat keputusen iperluken rusur ‘restu’ entah pe masuken arah pihak kalimbubu. Emaka kata “ertima kam kentisik” merupaken kata si megati sibegi ibas runggu. Emaka kalimbubu ikataken pe kalimbubu ingan nungkun ras ingan mindo. Konsep ingan mindo enda emaka muncul sibegi perkatan tuah kalimbubu.

Lit piga-piga erbage kalimbubu si lit ibas kalak Karo, eme
(1) kalimbubu taneh, eme kalimbubu si manteki kuta, igelari pe kalimbubu simajekken lulang. Ibas si enda banci saja lalit hubungen dareh secara langsung, erkiteken sada kehamaten man bana erkiteken ia pemena manteki perkutan ibas sada kuta. Sebage contoh, misalna kutaku Lau Limpek mula-mula ije ipanteki Barus mergana erbahan perjuman ras barung-barung ije, eme deher Lau Belume. Ia me siigelari anak nu taneh entah pe si jadi kalimbubu taneh. Emaka reh me nini opung (bapa bulang) ku kuta e si mergana Limbeng, bagepe lit ka Ginting mergana reh ku kuta e. Si telu kalan enda ringan ibas barung-barung sini ibahan Barus mergana. Emaka arih-arih me kalak enda teluna, maka Barus mergana jadi kalimbubu taneh, Limbeng mergana ras Ginting mergana jadi anak beru taneh, janah ibas hubungen pe selanjutna maka Limbeng ras Ginting enda mbuat beru ku Barus mergana. Tambah warina reh buena jelmana, maka jadi me kesain, she jadi kuta. Jadi situhuna kalimbubu taneh enda asal-asalna eme erkiteken kesepakaten erkiteken ia si menai ngiani sada ingan;
(2) Kalimbubu tua, entah pe rusur ka igelari kalimbubu bena-bena. Kalimbubu enda enggo lit hubungen dareh, umpamana kalimbubu bapanta arah nandena, entah pe mama bapanta. Amin gia ia igelari kalimbubu tua entah pe bena-bena, tapi biasana reh dauhna, sierkimbang lebih ndeher;
(3) Kalimbubu simada dareh, eme turang nandenta, sembuyakna, eme mamanta.
(4) Kalimbubu si erkimbang, eme kalimbubu si mupus ndeharanta;
(5) Kalimbubu sipemeren. Kalimbubu enda pe tentuna tingkatenna erbbage-bage, tergantung ku kalimbubu si apai ia sipemeren, banci ku kalimbubu si erkimbang, simada dareh, puang kalimbubu, entah pe ku kalimbubu tua;
(6) Puang Kalimbubu, eme kalimbubu kalimbubunta. Misalna aku bere Tarigan Tambak, Nande bere Sitepu, emaka kalak Sitepu enda jadi puang kalimbubuku. Kalimbubu si bage rupana pe megati igelari sebagai singalo perkempun entah pe perkempunku ibas ertutur. Puang kalimbubu sibagenda rupana termasuk pe kalimbubu ibas kalimbubu si erkimbang nari.
(7) Puang ni puang (kalimbubu), eme kalimbubu si terakhir kel si kirana denga ibas kelompok kalimbubu, aminna gia banci denga siban tingkaten si terteruhen, eme puang-puang ni puang kalimbubu.

Kerina kalimbubu enda adi tingkatenna sada ibabonta idilo man si dilaki ‘mama’ man si diberu ‘mami’, tapi adi enggo dua tingkat datasenta emeka idilo ‘bulang’ man si dilaki, ras ‘nini’ man si diberu, ras bage pe seterusna tingkaten lebih meganjang idilo opung entahpe empung duana man di dilaki bagepe man si diberu, tapi tetap ibas posisina sebagai kalimbubu. Adi teruhen setingkat ia ibas kita biasana idilo ‘permen” man si dilaki ras si diberu. Dua tingkat teruhenta idilo tetap ‘kempu’ selanjutna kuteruhna ‘ente’ ras pe ‘entah”.

Adi marenda kai sini ikataken kalimbubu la banci isimbak, adi gundari tentuna enggo lit perubahen, tergantung pedah siberekenna e. Adi mehuli akap anak beruna tentuna idalankenna, tapi adi la akapna pantas idalanken, maka amin gia la secara spontan teridah ibas ayona, tapi lit lebe ije enggo kesempaten guna rukur, payo entah lang sini katakenna e (lebih demokrasi). Erkiteken bage hagana kalimbubu ibas peradaten, emaka ibas kalak Karo kalimbubu e ikataken pe “dibata ni idah”, entah pe lit ka singatakenca “si mupus takal piher”. Erdandanken si e maka ibas kerja adat kehamaten man kalimbubu e mutlak teridah arah perbahanen. Misalna, adi nai kerja-kerja nereh empo (erdemu bayu) biasana nakan kalimbubu lebe ielaken (kerina kalimbubu ei erbage-bage). Nakan e biasana ibahan ibas pernakan khusus, bereken piringna, gulenna (bengkau), bagepe ibedaken ia ras pinggan-pinggan jelma sieenterem. Adi pinggan kalimbubu adi nai kuta-kuta lit tutupna kibul sini ibahan ibas bulung galuh nari. Enggo ser-ser kerina kalimbubu e dat nakan maka banci elaken nakan man jelma sideban. Entah lit denga langa ije kalimbubu, emaka biasana ilebuh. Enggo kundul ije ia maka ilanjutken mbereken nakan man jelma si rulo.

Aku sendiri pe marenda tahun 70-an, hal sibage rupana kuidah denga secara langsung, aminna gundari maka kusadari ertina e kerina. Iajari orang tua kita marenda gelah mamanta lebe mbuat nakan ras sidebanna. Tapi tahun 90-an ibas kerja-kerja bas jambur I Medan sekitarna kerna perpanganen enggo lanai isikapken sepenuhna anak beru ibas hubungen peradaten (dareh), aminna gia per-catering banci saja ikategoriken sebagai anak beru. Tapi ibas pengelanken nakan aminna gia ikataken “ibas meja kam elai kami” sebagai ungkapen pehamat kalimbubu ndai ibas kerja-kerja, lambat laun berubah ka. Lanai pihak kalimbubu e lebe inomorsadaken muat nakan ku meja, tapi ise sindeherna ku meja. Biasana adi enggo ndeher ku jam sada, enggo mulai reh deherna kalak ku meja ingan nakan sikapken. Adi enggo keri nakan bas meja, tapi kalimbubu la denga dat nakan, emaka ibas kerja e muncul sada jenis kalimbubu si mbaru √©me kalimbubu si la dat nakan. (jl).

No comments:

About Me

My photo
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Etnomusikolog